وقت سفارت

اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدأ اعلام نماید. اکثر سفارتخانه‌های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه‌ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی: 

مدارک مالی:

-پرینت بانکی 6 ماهه

-سند ملکی

-تمکن مالی 50 میلیون تومان

-در صورت داشتن سهام یا سپرده بانکی

 -کارت اعتباری بین المللی شخصی (از قبیل Visa, Mastercard، American Express) و پرینت حساب مربوطه. (اگر باشد)

*اگر هزینه های سفر به عهده دعوت کننده است: گواهی شغلی دعوت کننده، پرینت بانکی دعوت کننده، سند منزل دعوت کننده ، وضعیت اقامت دعوت کننده و برگه پرداخت مالیات دعوت کننده

 

 

 

مدارک شغلی:

کارمند: گواهی اشتغال به کار شامل مدت زمان کار در شرکت، سمت، حقوق، شرح وظایف و برگ مرخصی، 3تا آخرین فیش حقوقی، کارت پرسنلی، لیست بیمه پرداختی برای 6ذ ماه اخیر

مدیران بخش خصوصی: آخرین روزنامه رسمی که از تاریخ ثبت 3سال نگذشته باشد، اگر از 3سال گذشته باشد آخرین روزنامه رسمی ثبت تغیراتو یا گواهی تایید سازمان مربوطه مبتنی بر ادامه فعالیت شرکت بدون تغیرات، آگهی تاسیس، قبض پرداخت مالیات،

مشاغل آزاد: جواز و تائیده جواز کسب از اتحادیه یا کارت بازرگانی، قبض پرداخت مالیات،  

پزشک: پروانه مطب، ترجمه کارت نظام پزشکی

مهندسین: کارت نظام مهندسی ، قراردادهای کاری

وکلا: پروانه وکالت ، کارت وکالت

بازنشسته: حکم بازنشستگی، 3 عدد آ خرین فیش حقوقی

دانش آموز یا دانشجو: گواهی تحصیلی، کارت دانش آموزی یا دانش جویی

دعوت نامه

نسبت دعوت کننده با میهمان، علت سفر به ، اگر ساپورت مالی با دعوت کننده است در دعوت نامه ذکر شود.

مدارک دعوت کننده:

گواهی شغلی، پرینت بانکی ، وضعیت اقامت در ایتالیا ، برگه پرداخت مالیات

ضمانت نامه بانکی که شخص دعوت کننده در یکی از بانکها یا شرکتهای  بیمه ای اروپا تهیه می نماید.(اگر باشد)

مدارک ضمیمه

-کپی واصل پاسپورت و پاسپورت های قدیم

-ترجمه شناسنامه

– سابقه بیمه

2 قطعه عکس 5/3 *5/4

وقت سفارت

اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدأ اعلام نماید. اکثر سفارتخانه‌های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه‌ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

پیکاپ پاسپورت و ویزا

وقتی فردی قصد هرگونه سفر یا مهاجرت به کشور دیگری را داشته باشد می بایست با مراجعه به سفارت آن کشور درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر به آن کشور به همراه مدارک مورد نیاز تسلیم نماید؛ که اصطلاحا به این مجوز سفر و ورود به خاک آن کشور ویزا یا روادید گفته می‌شود. حال سفارت پس از مصاحبه حضوری با فرد متقاضی سفر و بررسی مدارک تسلیمی وی تصمیم می‌گیرد که فرد متقاضی واجد شرایط سفر به خاک آن کشور است یا واجد شرایط سفر نیست و اصطلاحا ویزا به وی تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ که در صورت تأیید فرد و درخواست صدور ویزا فرد متقاضی برچسب مخصوص ویزا یا روادید در صفحات داخلی پاسپورت فرد الصاق و ضمیمه می‌گردد. حال برای اخذ ویزا برخی کشورها می‌باید به کشور دیگر سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود که این کارمی باست توسط شخص متقاضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقاضی یا عدم تأیید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقاضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقاضی می‌باید سفر مجدد به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک تکمیلی‌ تر در صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت نماید.

اما در حالت اول با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقاضی در سفارت نیست، پاسپورت می‌تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت یا پیکاپ ویزا گویند.

 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی ارغوان گشت ساهی با چندین سال فعالیت در زمینه ارائه خدمات توریستی مفتخر به اطلاع برساند خدمات گرفتن وقت سفارت و پیکاپ برای سفارت خانه جدول پیوست ارائه می دهد

 

 

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی آمریکا:

 

مدارک مالی:

-پرینت بانکی 6 ماهه

-سند ملکی

-سند ماشین

-تمکن مالی 60 میلیون تومان

-در صورت داشتن سهام یا سپرده بانکی

مدارک شغلی:

کارمند: گواهی اشتغال به کار شامل مدت زمان کار در شرکت، سمت، حقوق، شرح وظایف و مدت زمان مرخصی، 6تا آخرین فیش حقوقی

مدیران بخش خصوصی: آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، قبض پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل، قراردادها و فعالیت های شرکت

مشاغل آزاد: جواز و تائیده جواز کسب از اتحادیه، قبض پرداخت مالیات، اجاره نامه یا سند ملک محل فعالیت، قراردادها و مدارک فعالیت شرکت

پزشک: پروانه مطب، ترجمه کارت نظام پزشکی

مهندسین: کارت نظام مهندسی ، قراردادهای کاری

وکلا: پروانه وکالت ، کارت وکالت

بازنشسته: حکم بازنشستگی، 6 عدد آ خرین فیش حقوقی

دانش آموز یا دانشجو: گواهی تحصیلی، کارت دانش آموزی یا دانش جویی

تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد .

دعوت نامه:

I134فرم

 

مدارک ضمیمه :

-اصل پاسپورت و اصل پاسپورت های قدیم

-ترجمه شناسنامه

-ترجمه کارت ملی

-ترجمه سند ازدواج

-اصل و ترجمه کارت پایان خدمت

-ترجمه سابقه بیمه

-ترجمه برگ اول دفترچه بیمه

-2قطعه عکس 5*5

 

وقت سفارت

اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدأ اعلام نماید. اکثر سفارتخانه‌های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه‌ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

پیکاپ پاسپورت و ویزا

وقتی فردی قصد هرگونه سفر یا مهاجرت به کشور دیگری را داشته باشد می بایست با مراجعه به سفارت آن کشور درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر به آن کشور به همراه مدارک مورد نیاز تسلیم نماید؛ که اصطلاحا به این مجوز سفر و ورود به خاک آن کشور ویزا یا روادید گفته می‌شود. حال سفارت پس از مصاحبه حضوری با فرد متقاضی سفر و بررسی مدارک تسلیمی وی تصمیم می‌گیرد که فرد متقاضی واجد شرایط سفر به خاک آن کشور است یا واجد شرایط سفر نیست و اصطلاحا ویزا به وی تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ که در صورت تأیید فرد و درخواست صدور ویزا فرد متقاضی برچسب مخصوص ویزا یا روادید در صفحات داخلی پاسپورت فرد الصاق و ضمیمه می‌گردد. حال برای اخذ ویزا برخی کشورها می‌باید به کشور دیگر سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود که این کارمی باست توسط شخص متقاضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقاضی یا عدم تأیید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقاضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقاضی می‌باید سفر مجدد به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک تکمیلی‌ تر در صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت نماید.

اما در حالت اول با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقاضی در سفارت نیست، پاسپورت می‌تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت یا پیکاپ ویزا گویند.

 

 

.

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی انگلیس:

مدارک مالی:

-پرینت بانکی 6 ماهه

حداقل مانده برای انگلیس80 میلیون تومان میباشد و مانده حساب نباید بصورت یک دفعه افزایش پیدا کند

(برای تمامی حساب ها اگر رقم بزرگ وارد حساب شود منبع ورود پول به حساب به عنوان مثال به علت فروش خانه پول وارد حساب شده که در این صورت مدارک فروش خانه باید ارائه شود)

-سند ملکی

-تمکن مالی 120 میلیون تومان

-در صورت داشتن سهام یا سپرده بانکی

*اگر هزینه های سفر به عهده دعوت کننده است: گواهی شغلی دعوت کننده، پرینت بانکی دعوت کننده، سند منزل دعوت کننده ، وضعیت اقامت دعوت کننده و برگه پرداخت مالیات دعوت کننده

مدارک شغلی:

کارمند: گواهی اشتغال به کار شامل مدت زمان کار در شرکت، سمت، حقوق، شرح وظایف و مدت زمان مرخصی، 6تا آخرین فیش حقوقی

مدیران بخش خصوصی: آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، قبض پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل، قراردادها و فعالیت های شرکت

مشاغل آزاد: جواز و تائیده جواز کسب از اتحادیه، قبض پرداخت مالیات، اجاره نامه یا سند ملک محل فعالیت، قراردادها و مدارک فعالیت شرکت

پزشک: پروانه مطب، ترجمه کارت نظام پزشکی

مهندسین: کارت نظام مهندسی ، قراردادهای کاری

وکلا: پروانه وکالت ، کارت وکالت

بازنشسته: حکم بازنشستگی، 6 عدد آ خرین فیش حقوقی

دانش آموز یا دانشجو: گواهی تحصیلی، کارت دانش آموزی یا دانش جویی

تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد

 

دعوت نامه:

نسبت دعوت کننده با میهمان، علت سفر به انگلیس ، اگر ساپورت مالی با دعوت کننده است در دعوت نامه ذکر شود.

مدارک دعوت کننده:

گواهی شغلی، پرینت بانکی ، سند ملکی، وضعیت اقامت در انگلیس ، برگه پرداخت مالیات

اگر منزل دعوت کننده کوچک و فاقد اطاق اضافه برای پذیرایی از مهمان باشد باید رزرو هتل انجام شود. برای دعوت نامه های تجاری ارائه واچر هتل به سفارت الزامیست. برای دیدار اقوام درجه یک به هیچ عنوان نباید رزرو هتل انجام شود مگر شخص دعوت کننده فاقد خانه به عنوان مثال دانشجو ور در خوابگاه اقامت دارد.

مدارک ضمیمه

-اصل پاسپورت و اصل پاسپورت های قدیم

-ترجمه شناسنامه

-ترجمه سند ازدواج

-ترجمه سابقه بیمه

-ترجمه برگ اول دفترچه بیمه

-2قطعه عکس5/3*5/4

تعهد نامه مالی: اگر هزینه های سفر به عهده شخص سفر کننده نمی باشد باید تعهد نامه محضری ارائه شود

وقت سفارت

اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدأ اعلام نماید. اکثر سفارتخانه‌های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه‌ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

پیکاپ پاسپورت و ویزا

وقتی فردی قصد هرگونه سفر یا مهاجرت به کشور دیگری را داشته باشد می بایست با مراجعه به سفارت آن کشور درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر به آن کشور به همراه مدارک مورد نیاز تسلیم نماید؛ که اصطلاحا به این مجوز سفر و ورود به خاک آن کشور ویزا یا روادید گفته می‌شود. حال سفارت پس از مصاحبه حضوری با فرد متقاضی سفر و بررسی مدارک تسلیمی وی تصمیم می‌گیرد که فرد متقاضی واجد شرایط سفر به خاک آن کشور است یا واجد شرایط سفر نیست و اصطلاحا ویزا به وی تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ که در صورت تأیید فرد و درخواست صدور ویزا فرد متقاضی برچسب مخصوص ویزا یا روادید در صفحات داخلی پاسپورت فرد الصاق و ضمیمه می‌گردد. حال برای اخذ ویزا برخی کشورها می‌باید به کشور دیگر سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود که این کارمی باست توسط شخص متقاضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقاضی یا عدم تأیید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقاضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقاضی می‌باید سفر مجدد به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک تکمیلی‌ تر در صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت نماید.

اما در حالت اول با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقاضی در سفارت نیست، پاسپورت می‌تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت یا پیکاپ ویزا گویند.

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی کانادا:

تصمیم در مورد صدور ویزا کاملاًبستگی به مدارک و اطلاعات ارئه شده توسط شخص درخواست کننده دارد. این اطلاعات باید شامل

-علت سفر به کانادا

-اطلاعات مالی که توان مالی شخص درخواست کننده برای پوشش دادن هزینه های سفر خویش میباشد، باشد

-وابستگی به کشور که ثابت کند در پایان مدت ویزا حتما به کشور خود باز میگردد.

تمامی مدارک باید به انگلیسی ترجمه شود. مهر مترجم برای تائید مدارک کفایت میکند و نیازی به تائید وزارت خارجه و دادگستری نمی باشد. تمامی اصل ترجمه ها باید ارائه شود و نیازی به اصل مدارک نیست.

مدارک مالی:

-سند ملکی

-تمکن مالی

-در صورت داشتن سهام یا سپرده بانکی

*اگر هزینه های سفر به عهده دعوت کننده است: گواهی شغلی دعوت کننده، پرینت بانکی دعوت کننده، سند منزل دعوت کننده ، وضعیت اقامت دعوت کننده و برگه پرداخت مالیات دعوت کننده

 

 

 

مدارک شغلی:

 

کارمند: گواهی اشتغال به کار شامل مدت زمان کار در شرکت، سمت، حقوق، شرح وظایف و مدت زمان مرخصی، 3تا آخرین فیش حقوقی

مدیران بخش خصوصی: آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، قبض پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل، قراردادها و فعالیت های شرکت

مشاغل آزاد: جواز و تائیده جواز کسب از اتحادیه، قبض پرداخت مالیات، اجاره نامه یا سند ملک محل فعالیت، قراردادها و مدارک فعالیت شرکت

بازنشسته: حکم بازنشستگی، 3 عدد آ خرین فیش حقوقی، حساب پس انداز

دانش آموز یا دانشجو: گواهی تحصیلی، آخرین کارنامه

تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد

دعوت نامه:

 

نسبت دعوت کننده با میهمان، علت سفر به کانادا ، اگر ساپورت مالی با دعوت کننده است در دعوت نامه ذکر شود.

مدارک دعوت کننده:

گواهی شغلی، پرینت بانکی ، سند ملکی، وضعیت اقامت در کانادا ، برگه پرداخت مالیات

 

مدارک ضمیمه و وابستگی به ایران:

-کپی از پاسپورت با اعتبار و تمتمی صفحات که مهر و ویزا دارد

-کپی از پاسپورت های قدیمی و تمامی سفرهایکه در 5 سال گذشته داشته اید

-ترجمه شناسنامه

-ترجمه سند ازدواج

-ترجمه سابقه بیمه

-ترجمه کارت پایان خدمت

-ترجمه برگ اول دفترچه بیمه

-2قطعه عکس5/3*5/4پشت نویسی شده با مهر آتلیه

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز تروال داکیومنت:

افرادی که کارت اقامت کانادا را دارا هستند و اعتبار PR آنها در زمانی که در خارج از کانادا هستند، تمام می شود و هم چنین کسانی که برای اقامت اقدام کرده اند اما هنوز PR شان را دریافت نکرده اند باید برای ورود مجدد به خاک کانادا درخواست ترول داکیومنت نمایند.

 • یک نامه خطاب به سفارت که در آن وضعیت فعلی و دلیل ترک خاک کانادا شرح داده شده باشد.
 • دو عدد عکس رنگی زمینه سفید 5 در 7 )فاصله چانه تا بالای سر باید بین ۵۳ تا ۵۳ میلیمتر باشد.) نام و تاریخ تولد متقاضیان باید در پشت عکس ها درج شوند.
 • تمامی پاسپورت ها و مدارک سفر پنج سال اخیر.
 • مدارک اقامت شما در کانادا، شامل نامه لندینگ یا تاییدیه PR یا گزارش پلیس مبنی بر مفقود یا دزدیده شدن مدارک فوق، مدارک شغلی، مدارک مالی، فرم های Revenue Canada Notice of Assessment، گواهی دریافت خدمات دولتی کانادا، اجاره نامه ، قبوض پرداختی، قرارداد خرید خانه و …
 • اگر شما به همراه فرد مقیم یا شهروند کانادا سفر می کنید، ارائه مدارک زیر الزامی است:
 • سند ازدواج
 • گواهی تولد یا حضانت فرزند
 • پاسپورت های پنج سال اخیر فرد کانادایی
 • گواهی اشتغال به کار یا تحصیل
 • کلاب ممبرشیپ
 • مدارک شهروندی فرد کانادایی شامل تاریخ شهروند شدن و یا مدارک احراز اقامت فرد دارنده

 

 

 

فرم اطلاعات فردی

 

 

اطلاعات فردی :

 

 

نام

 

نام خانوادگی

 

2 . آیا تا به حال از نام یا نام خانوادگی دیگری استفاده کرده اید ؟                        بله ⃝          خیر ⃝

 

نام

نام خانوادگی

 

کشور :

5 . محل تولد : شهر

4 . تاریخ تولد ( روز – ماه  – سال )

3. جنسیت

 

6. شهروند :

 

7. کشور محل اقامت کنونی :

 

 

تا تاریخ

 

از تاریخ

 

 

وضعیت اقامت

 

کشور

 

 

 

 

 

 

 

8 . آیا در 5 سال گذشته در کشوری غیر از کشورمحل اقامت خود اقامت داشته اید ؟              بله ⃝          خیر ⃝

 

 

تا تاریخ

 

از تاریخ

 

 

وضعیت اقامت

 

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ازدواج :

9. وضعیت تاهل :

 

نام همسر :

نام خانوادگی همسر :

 

10 . آیا قبلا ازدواج دیگری داشته اید ؟                                  بله ⃝          خیر ⃝

 

نام همسر قبلی :

نام خانوادگی همسر قبلی :

 

 

تا تاریخ

 

از تاریخ

 

 

تاریخ تولد همسر قبلی : ( روز – ماه – سال )

 

                             

 

 

 

 

آیا مدرک برای  زبان دارید ؟

11. میزان آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسه

تاریخ انقضاء:

تاریخ صدور:

کشور صادر کننده پاسپورت

12 . شماره پاسپورت

13 . آدرس محل اقامت :

ایمیل :

فکس :

موبایل :

تلفن :

تاریخ برگشت سفر

تاریخ رفت سفر

14. علت سفر به کانادا

15 . میزان پول  نقدی که به همراه خود خواهید برد :

آدرس میزبان :

نسبت  میزبان :

16 . نام و نام خانوادگی میزبان :

آدرس میزبان 2 :

نسبت  میزبان 2 :

16 . نام و نام خانوادگی میزبان 2 :

18. اسم دانشگاه:

17. آیا دارای تحصیلات  دانشگاهی هستید ؟

کشور :

شهر / استان :

تاریخ خروج :

تاریخ ورود :

رشته تحصیلی :

19 . اطلاعات شغلی در 10 سال گذشته : ( اگر بازنشسته  هستید اطلاعات 10 سال قبل از بازنشستگی )

شهر :

تاریخ خاتمه :

تاریخ شروع :

نام شرکت کارفرما:

عنوان شغلی :

 

 

شهر :

تاریخ خاتمه :

تاریخ شروع :

نام شرکت کارفرما:

عنوان شغلی :

 

 

 

شهر :

تاریخ خاتمه :

تاریخ شروع :

نام شرکت کارفرما:

عنوان شغلی :

 

 

                             

 

به سوالات زیر با بله یا خیر جواب دهید ( در صورت مثبت بودن هریک از سوالات زیر ، جزئیات را در آخر فرم بنویسید .)

 

A .  آیا در طی دوسال گذشته بیماری سل و یا بیماری ریوی خاصی داشته اید ؟

 

B . آیا بیماری جسمی و یا روحی خاصی  داشته اید ؟

 

C . آیا بیش از زمان ویزای خود در کانادا  مانده اید ، یا بدون اجازه اقامتی در مدرسه شرکت کرده اید یا سرکار حاضر شده اید ؟

 

D . آیا در خواست ویزای شما از کانادا رد شده است ، یا از ورود شما به خاک  کانادا جلوگیری شده است ؟

 

E . آیا تا کنون در خواست  ویزای  توریستی یا اقامتی به کانادا داده اید ؟

 

F . آیا تاکنون سابقه دستگیری داشته اید ؟

 

G . آیا تاکنون در واحدهای نظامی ( ارتش ، پلیس و یا سایر ارگانهای نظامی )  خدمت کرده اید ؟

 

H . آیا تا کنون عضو گروه  سیاسی و یا سایر گروهها و سازمانها  بوده اید ؟

 

 1. K. آیا تاکنون سابقه عضویت در گروه های خاص مذهبی یا سیاسی داشته اید ؟

 

 

 

 

در صورتیکه بازنشسته یا کارمند ارتش یا وزارت دفاع  یا پلیس میباشد لطفا تمامی اطلاعات و سوابق شغلی خود را در جدول زیر

 

و دقیق وارد نمایید .

 

تاریخ  شروع

تاریخ خاتمه

شهر

استان

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا به سربازی رفته اید؟

 

تاریخ  شروع

تاریخ خاتمه

شهر

استان

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا تا کنون سمت دولتی داشته اید ؟ ( لطفا با ذکر تاریخ و مشخصات و سمت توضیح دهید .)

 

سفرهای قبلی

 

تاریخ  شروع سفر

تاریخ خاتمه سفر

کشور

شهر

هدف از سفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات خانوادگی

 

نوع ویزای درخواستی :     توریستی   ⃝             کاری   ⃝              دانشجویی   ⃝           غیره    ⃝

 

لطفا تمامی  اسامی و اطلاعات دقیق و مطابق با پاسپورت وارد شود . توجه نمایید که این اطلاعات وارد فرم اصلی میشود و هیچ

 

فیلدی  نباید خالی بماند . تمامی  اسامی به  انگلیسی  مطابق پاسپورت و تاریخ ها به میلادی وارد شود .

 

توجه داشته باشید که حداکثر تعدادی که میتوانید برای فرزندان  ، خواهر و برادر اعلام کنید 6 نفر است .

 

 

 

نسبت

خانوادگی

 

 

اسم کامل

تاریخ تولد

روز – ماه – سال

 

وضعیت تاهل

( مجرد ، متاهل ،  بیوه ، مطلقه )

 

آدرس فعلی

آیا شما را در این سفر همراهی می کند ؟

محل تولد

شغل

 

متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

مادر

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

پدر

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 1

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 2

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 3

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 4

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 5

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

 

فرزند 6

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

                             

 

 

 

خواهر /

برادر 1

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

خواهر /

برادر2

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

خواهر /

برادر3

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

خواهر /

برادر4

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

خواهر /

برادر5

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝

 

 

خواهر /

برادر6

 

 

 

 

 

بله ⃝    خیر ⃝