ویزای شنگن

وقت سفارت

اولین گام در روند صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است. هر متقاضی می‌باید با تکمیل فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت سفارت، حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدأ اعلام نماید. اکثر سفارتخانه‌های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه‌ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی: 

مدارک مالی:

-پرینت بانکی 6 ماهه

-سند ملکی

-تمکن مالی 50 میلیون تومان

-در صورت داشتن سهام یا سپرده بانکی

 -کارت اعتباری بین المللی شخصی (از قبیل Visa, Mastercard، American Express) و پرینت حساب مربوطه. (اگر باشد)

*اگر هزینه های سفر به عهده دعوت کننده است: گواهی شغلی دعوت کننده، پرینت بانکی دعوت کننده، سند منزل دعوت کننده ، وضعیت اقامت دعوت کننده و برگه پرداخت مالیات دعوت کننده

 

 

 

مدارک شغلی:

کارمند: گواهی اشتغال به کار شامل مدت زمان کار در شرکت، سمت، حقوق، شرح وظایف و برگ مرخصی، 3تا آخرین فیش حقوقی، کارت پرسنلی، لیست بیمه پرداختی برای 6ذ ماه اخیر

مدیران بخش خصوصی: آخرین روزنامه رسمی که از تاریخ ثبت 3سال نگذشته باشد، اگر از 3سال گذشته باشد آخرین روزنامه رسمی ثبت تغیراتو یا گواهی تایید سازمان مربوطه مبتنی بر ادامه فعالیت شرکت بدون تغیرات، آگهی تاسیس، قبض پرداخت مالیات،

مشاغل آزاد: جواز و تائیده جواز کسب از اتحادیه یا کارت بازرگانی، قبض پرداخت مالیات،  

پزشک: پروانه مطب، ترجمه کارت نظام پزشکی

مهندسین: کارت نظام مهندسی ، قراردادهای کاری

وکلا: پروانه وکالت ، کارت وکالت

بازنشسته: حکم بازنشستگی، 3 عدد آ خرین فیش حقوقی

دانش آموز یا دانشجو: گواهی تحصیلی، کارت دانش آموزی یا دانش جویی

دعوت نامه

نسبت دعوت کننده با میهمان، علت سفر به ، اگر ساپورت مالی با دعوت کننده است در دعوت نامه ذکر شود.

مدارک دعوت کننده:

گواهی شغلی، پرینت بانکی ، وضعیت اقامت در ایتالیا ، برگه پرداخت مالیات

ضمانت نامه بانکی که شخص دعوت کننده در یکی از بانکها یا شرکتهای  بیمه ای اروپا تهیه می نماید.(اگر باشد)

مدارک ضمیمه

-کپی واصل پاسپورت و پاسپورت های قدیم

-ترجمه شناسنامه

– سابقه بیمه

2 قطعه عکس 5/3 *5/4

درباره نویسنده

client-photo-1
agstravel24

دیدگاه

پاسخی بگذارید