این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنایع می باشد که به زودی نماد آن فعال می شود.

با توجه به اعلام مستقیم نرخ پرواز ها توسط شرکت های هواپیمایی و دفاتر چارترکننده و عدم دخل و تصرف ارغوان گشت ساهی  در قیمت ها و همچنین تصویب سقف نرخ مجاز پرواز های داخلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری (قابل مشاهده در لینک www.aira.ir)، در صورت مشاهده نرخ بالاتر از سقف مجاز، از خرید خودداری فرموده و مراتب را به پشتیبانی ارغوان گشت ساهی info@agstravel24.com  اطلاع دهید.